178.000

Bổ huyết. Hỗ trợ tăng huyết áp.

Dùng cho người huyết áp thấp.