234.000

CÔNG DỤNG

Điều bổ tỳ vị, thăng dương ích khí, hỗ trợ giảm các triệu chứng sa tử cung, sa dạ dày, trĩ.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị sa tử cung, sa dạ dày, trĩ.

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon