187.000

Công dụng

Hỗ trợ nhuận tràng, thông tiện, giảm táo bón.

Danh mục: