382.000

Dùng hiệu quả cho người hay bị run tay chân (Parkinson), co giật do trúng phong.

Danh mục: