194.000

Công dụng:

Giúp bồi bổ thận âm, tăng cường xức khỏe.