221.000

Đối tượng sử dụng:

Người sức khỏe kém, cơ thể suy nhược.

Người có nhu cầu bồi bổ sức khỏe.