191.000

PQA TRINH NỮ HOÀNG CUNG DÙNG CHO NGƯỜI BỊ:

  • U nang buồng trứng
  • U xơ tiền liệt tuyến
  • U xơ tuyến vú
  • U xơ tử cung